Stänga
EnglishSvenska

Kontor

Kontor

Vi bygger helhetslösningar för betongstommar till kontor med ny och kostnadseffektiv teknik. Vi optimerar konstruktionerna med tanke på materialåtgång och utrymmets användbarhet genom vår erfarenhet av spännarmering och vår projekteringsknow-how. Vi utför arbetet med platsgjutna konstruktioner med hjälp av yrkesskickliga projektörer, projektledare, arbetsledare och montörer.

Vi kommer alltid överens om leveransinnehållet i kontors- och affärsbyggnadsentreprenaderna så att det är lämpligt med tanke på beställarens önskemål.

 

Till våra tjäster hör

  • Produktsegmentplanering av betongstommen
  • Planering av slakarmering och moment i efterspända konstruktioner
  • Fundament
  • Pelare
  • Väggar och schakt
  • Bärande mellan- och vindsbjälklagskonstruktioner
  • Platta på mark

 

Ta Kontakt!

Mikael Rågmo, VD
+46 70-777 6806
mikael.ragmo@nsfb.se

Harri Lejonö, Marknads och försäljningschef
+46 70 263 3303
harri.lejono@nsfb.se